Skip to content

Mesec: februar 2024.

PROLEĆE I BOLESTI KOJE IDU SA TIM GODIŠNJIM DOBOM

NEKI DRUGI POGLEDI NA FUNKCIONISANJE JETRE

Poznato je i svakom laiku, da sve ono što ulazi u naše telo, a i proističe iz njega, velikim delom se obrađuje u jetri. Ne bez razloga, jetra se smatra „laboratorijom“ našeg organizma. Zna se da se brojne laboratorijske analize, koje se rade u sklopu oficijelne medicine i odnose na jetru.

No, „naša“ medicina ne govori ništa o energiji jetre. Niti ima pojma o neadekvatnim tokovima energije jetre ili njenom paradoksalnom kretanju. Nije uočila niti „otvaranje“ jetre, „sijanje“ ili kojim to sistemima tela vlada jetra. Niti je dovoljno duboko uočila uticaj određenih emocionalnih stanja na jetru, kao i to da nekontrolisana energija jetre utiče na nastanak nekih posebnih emocionalnih stanja.

Oficijelna medicina nije naučila da „čita“ znakove, koje jetra ocrtava u organizmu, još manje da tumači sveukupnost i povezanost funkcionisanja jetre sa drugim kompaktnim i šupljim organima tela. Ne zna ni šta znači energetsko parnjaštvo organa.

Imamo lekare specijaliste: kardiologe, pulmologe, gastroenterologe, urologe, hepatologe, hematologe, itd. Takvo izlovano bavljenje samo jednim organom i sistemom se kosi sa svime onime što je srž akupunkturne fiziologije i patofiziologije, a što zvanična medicina čak produbljuje ulazima u mikrosvet ćelije.

Jetra mnogo više utiče na život i svest, nego što smo toga svesni. Priče o tome, a i o nekim sugestijama za „Kako živeti bolje“ će upravo biti teme na on line predavanju u subotu i nedelju 09-10.03.2024. Počeci predavanja u oba dana su predviđeni u 14 h.

Sve detaljnije informacije se mogu dobiti kod dr Marije Ranđelović 063/837-68-29

Ostavi komentar

Predavanje iz oblasti Integrativne medicine

Tokom vikenda 09.-10.03.2024. održaće se nekoliko predavanja, on line

U dogovoru sa dr Marijom Ranđelović, preuzeo sam obavezu, da održim dva predavanja tokom 09.03.2024. Takođe, dr Marija će održati svoja predavanja narednog dana, 10.03.2024.

Marsalio Fićino

Moje teme će biti: „Proleće i bolesti koje idu sa tim godišnjim dobom“ i „Kako živeti bolje“. Predavanje „Proleće i bolesti koje idu sa tim godišnjim dobom“ je zamišljeno tako, što se na principima akupunkture, koji će biti izneti razumljivo svakom, predlažu lečenja, kao i unapređenje zdravlja i opšte zdravstvene dobrobiti, lekovitim biljem. Mislim da će tu biti iznete zanimljive informacije, koje mogu koristiti svima ili bar mnogim osobama. Proleće je vreme velike energije u paru organa, koje čine jetra i žučna kesa. U tom smislu će i biti suština predavanja.

Predavanje „Kako živeti bolje“ obuhvata mnoge zdravstvene preporuke i savete, a bazirane su i na knjizi „Liber de Vita“ Marsalija Fićina. Fićino je bio lekar, sveštenik i filozof, u doba Renesanse i smatra se duhovnim ocem tog perioda preporoda ljudske misli. Suština leži u tome što se slični zdravstveni saveti koji su davani ljudima Renesanse odnose i na savremenog čoveka!

Ostavi komentar