Skip to content

Mesec: avgust 2022.

POVOLJNOSTI KOMBINOVANJA AKUPUNKTURE I MAGNETOTERAPIJE

MAGNETOTERAPIJA I NJENA PRIMENA (II DEO)

Magnetne sile omogućavaju uklanjanje iz organizma stranih tela od gvožđa, koja se u njemu nađu povređivanjem : u saobraćaju, u domaćinstvu, tokom rada, a naročito tokom ratnih dejstava.

Vezano za ratna dejstva, akupunkturolog, dr Dušica Mandić, specijalista medicine rada, osmislila je kombinaciju snažnih magneta, uklopljenih u „magnetnu klopku“. To se dešavalo tokom ratnih dejstava u Bosni, krajem prošlog veka (oko 1995. godine), kada je masa ranjenika sa brojnim ranama i gelerima u telu ležala na Vojno Medicinskoj Akademiji u Beogradu. Dr Mandić se prijavila kao volonter, sa idejom da ranjenicima olakšava bolne tegobe, lepeći flasterima akupunkturne magnete na bolna područja.

Ubrzo je primetila da se uz magnete pojavljuju, ispod površine kože, tvrde nepravilne formacije. Odmah je shvatila da su magnetne sile, lagano delujući, privukle gelere. Ovim je omogućila da se brojne operativne intervencije (duboke i rizične) otkažu, jer su geleri počeli da se masovno pojavljuju pod kožom. Posebna je korist od aplikacije magneta bila smislena kod gelera lokalizovanim na opasnim mestima, blizu osetljivih telesnih struktura, uz velike krvne sudove, a posebno tamo gde su zbog lokacije geleri bili nedostupni, jer bi svaki operativni zahvat nosio značajan rizik. U to vreme korišćeni su magneti prečnika 12-15 mm, čiji je radijus dejstava oko 35-40 mm, a sa sposobnošću prodiranja magnetnih sila u dubinu tkiva. Geleri su se kretali lagano, ali kontinuirano, ne povređujući vitalne strukture, brzinom od 3-5 mm dnevno, u zavisnosti od njihove lokacije, veličine, itd.

Za ovo otkriće dr Mandić je posle toga (godinu- dve kasnije) u Briselu proglašena za „Pronalazača godine“ u svetu.

Danas su magneti u „magnetnog klopki“ (u početku postavljani u potkovičastoj formaciji) znatno jači i znatno moćniji.

Lično se sećam svoga strica, koji je kao mladić poslat na Sremski front (1944-1945), a koji je upravo bio ranjen brojnim gelerima (najviše po nogama), da su mu tokom nekoliko operacija, koje je zbog toga imao, „hirurzi zavlačili ruke do lakata“ dok su mu vadili gelere.

Eto, plemeniti poriv požrtvovane lekarke pretvorio se u veliko otkriće, koje je dan-danas u masovnoj upotrebi, gde god ima ratnih dejstava.

1 Komentar

POVOLJNOSTI KOMBINOVANJA AKUPUNKTURE I MAGNETOTERAPIJE

AKUPUNKTURNI MAGNETI I NJIHOVA PRIMENA

(I DEO)

Činjenica je da je Zemljino magnetno polje vremenom sve slabije i slabije, i da je ljudski organizam bukvalno „gladan“ dejstva magnetnog polja. Kombinovanje magnetoterapije sa akupunkturom kompletira efekat i podiže efikasnost zajedničkog uticaja, jer i akupunkturni meridijani i tačke predstavljaju električni sistem. Uostalom, poznato je da akupunkturne tačke pojačavaju električnu sporovodljivost. Postoji konstantan strujni tok niskog nivoa, kroz ceo akupunkturni sistem i on iznosi 10 mikro Ampera. Inače, opšte je poznato, da i sam električni tok stvara magnetno polje oko sebe. Zato je jasno, po zakonima fizike, da će magnetno polje ulaziti u reakciju sa električnim sistemom akupunkture, što će stvoriti elektromotivacione sile, a taj fenomen se zove ELEKTROMAGNETNA INDUKCIJA. Ova indukcija utiče na tkiva da se u njima stvara energija. To konačno pojačava kompletnu energiju tela. Glavno dejstvo elektromagnetnog polja jeste duboko i direktno prodiranje u tkiva.

U kombinaciji sa akupunkturom može se koristiti kod funkcionalnih i tkivnih poremećaja. Magneti deluju, ne samo preko akupunkturnih tačaka, već i direktno na povređena mesta, na koja se postave. Ubrzavanje i stimulacija regenerativnih procesa se ispoljava kroz otvaranje kanala Ca (kalcijumovih) jona što obezbeđuje nesmetano cirkulisanje i Ca jona i energije tela. To regeneriše kosti, meka tkiva, nerve, krvne sudove i stimuliše zarastanje i oksigenaciju tkiva.

Pod uticajem magneta krv smanjuje svoj viskozitet, jer magnetne sile harmonizuju tok tečnosti, s obzirom da voda čini 66% krvi, a molekuli vode su veliki i dipolarni.

MOLEKUL VODE

U magnetnom polju svi molekuli i atomi se urede i postroje kao dipoli, što obezbeđuje nesmetani tok fluida (krvi i limfe), jer sve teče poređano, poput balvana u vodi, koji nesmetano plove.

Izmereno je da je temperatura tretirane regije povećana za 0,1 stepen C, metabolizam je aktivniji, oksigenacija je bolja, eliminišu se kiseli produkti i ispoljava se umanjenje bola.

Akupunkturni magneti mogu biti različitih prečnika: 3, 6, 12, 15 mm i veći, koji se namenski prave. Ispupčena strana je N (severni) i ona ide na kožu, a ravna je S (južni) pol i ona na koju se zalepi flaster, da bi to stajalo na koži.

10 Komentar

DELOVANJE NA OPIJATSKE RECEPTORE

BILJKE KOJE SE KORISTE U STIMULACIJI OPIJATSKIH RECEPTORA

U pravcu ublažavanja bolova, a i smanjenja zloupotrebe opijata, kao što su heroin, kokain i metamfetamin, kineska fitoterapija koristi dve biljke: Ying Su Ke (Papaver somniferum)- na našem podneblju poznatu kao Domaći Mak i Yan Hu Suo (Cordyalis rhizoma)- kod nas poznata kao Mlađa ili Šuplja Mlađa. Postoji oko 470 vrsta ove biljke, a rasprostranjena je u Evropi, Aziji, kao i na planinama Afrike.

Kao odgovor na bol naše telo poseduje sopstvene opijatske receptore. Kada se bol pojavi aktiviraju se određeni enzimski sistemi, ćelije daju svoje specifične odgovore i dolazi do promena na nivou ćelijskih kanala (kanali kroz koje se dinamično izmenjuju joni kalcijuma, natrijuma, kalijuma). Na ovaj način se koče bolni impulsi, koji dopiru do mozga, ali ovo nije dovoljno da se umire pravi izvori bolova.

Postoje u telu brojni receptori protiv bolova: delta, k, i mu receptori. Oni imaju posebnu prijemčivost na endorfine i enkefaline (endomorfinske materije locirane u depoima određenih delova mozga). Otkriveni su u presinaptičkim (završetak jednog nerva) i postsinaptičkim (početak narednog nerva) formacijama. Ove supstance se inače efikasno oslobađaju iz svojih depoa delovanjem akupunkture. Inače, mu receptori su skoncentrisani i u želucu, duž tankog creva i u početnom delu debelog creva. Aktivacija ovih receptora umiruje peristaltičke pokrete. Mu opijatski receptorski agonisti (agonist aktivira receptore, a antagonist ih umiruje) su upravo pronađeni u spomenute dve biljke.

Yin Su Ke (Papaver somniferum)– su ustvari čaure Domaćeg Maka, koje zaostaju nakon pražnjenja semenja iz njih. Čaure maka su registrovane u kineskoj materiji medici. One su upravo izvor mu opioidnih receptorskih agonista. Primarno se koriste kao adstringent (stiska sluzokože i kožu) i kao opšti stabilizator. Preporučuje se kod diarea i kašlja, ako su praćeni bolom. Ako se upotrebi van ovih tegoba vodi usporenju disanja i umirivanju peristaltike.

Yan Hu Suo (Cordyalis rhizoma)– spada takođe u Papaveraceae. Aktivni deo su tvrdi komadići rizoma (rizom je podzemno stablo), koji su žućkasto braonkasti. Upotreba ovih rizoma poboljšava cirkulaciju i reguliše harmoničan tok ĆI-a (energije) kroz akupunkturne meridijane. Biljka posebno dobro prodire u meridijan jetre, ali i u meridijan srca i želuca. Snažno zaustavlja bol. Deluje ne samo na mu, već i na k receptore. Poseduje alkaloide (tetrahidropalmitin, protopin, kordialin i dr), kao i brojne flavonoide. Efikasno primiruje opioidne zavisnike (heroinske, metamfetaminske, kokainske). Kada se priprema na sirćetu lakše i direktnije prodire u kanal jetre. Primećeno je da se efekti biljke pojačavaju ako se koristi uz elektroakupunkturu.

1 Komentar

MEDICINA RENESANSE (V deo)

MARSALIO FIĆINO- UTICAJ PLANETA NA ČOVEKA (II DEO)

MERKUR- Pripadnost Merkuru imaju snažni majmuni i psi. Merkuru pripadaju ljudi, koji su elokventni, oštroumni, osobeni, duguljastog lica i vitkih udova.

MERKUR

Merkur se ispoljava kroz veštinu komunikacija i govorništva, kroz umetnost pevanja i slavu istine. On je taj, koji istraživača ili naučnika pokreće na „put“ saznanja. Merkuru je slično srebro, ahat i sve ono što se dobija mešavinom žutog i zelenog (smaragd).

JUPITER-Jupiter ima snažan uticaj na ljude. Plod u majčinoj utrobi prima iskru života u drugom mesecu začeća, kada Jupiter dominira, a deca se rađaju u 9-om mesecu kada Jupiter takođe dominira. On daje snagu duhu i vodi čoveka filozofiji, istini i religiji. Vodi ljude stvaranju zakona.

JUPITER

U zdravstvenom smislu kontroliše jetru i stomak. Grci su ga zvali „Život“. Platon je govorio da filozofi dobijaju snagu od Jupitera. Jupiter sve stvari čini umerenim: hranu, snagu razvoja, snagu stvaranja. Po njemu su astrolozi predviđali da li će godina biti rodna, jaka i zdrava. Orfej je govorio da je Jupiter „Princ stvaranja“. Prijatni ukusi i mirisi se smatraju bliskim prirodi Jupitera. Od jela njegovoj prirodi odgovaraju: mirišljava vina, bele žitarice, slatki koren, meso živine, slatki badem, lešnik, pistaći. Sve ovo deluje pozitivno starijim osobama u smislu zaštite njihovog zdravlja.

MESEC- Mesec (uz Veneru) označava snagu i duh, koji su prirodni i genitalni. I pojačava ih.

MESEC

Mesec zovu drugim Suncem. Snagu, koju dobija od Merkura pretače u sokove.

1 Komentar

MEDICINA RENESANSE (IV DEO)

MARSALIO FIĆINO- UTICAJ PLANETA NA ČOVEKA (I DEO)

(Tokom dugog perioda ljudskog razumnog postojanja- od vremena pre nove ere, preko Vavilona, Antičke Grčke, Rimske Imperije, a posebno u vreme Renesanse, poštovano je učenje o snažnom uticaju planeta na život i zdravlje čoveka. Čak je čuveni lekar vremena Renesanse, Teofrast Paracelzus, koji je veoma unapredio medicinu, govorio: „Lekar, koji ne poznaje astrologiju, ima medicinsko znanje na nivou krave!“ Astrologija je u njegovo vreme bila veoma poštovana, a postojala je kao poseban i cenjen predmet na studijama medicine.

PARACELZUS

Uopšte, moglo bi se reći, da tokom ljudske istorije nije ni u šta uloženo toliko vremena i intuicije, kao u pokušaj razumevanja uticaja planeta na ljudski život.- PRIMEDBA)

Fićino u svojoj „Knjizi Života“ obrazlaže:

„Ljudi i sve stvari oko njih su pod stalnim delovanjem nebeskih tela. Ona striktno upravljaju svime, još od vremena ljudskog početka. Držanje ljudi, uspravnost, lep izgled, sa finim sokovima, čistoćom duha, sklonošću ka maštovitosti i sa žarom prema istini i slavi- sve je to dar planeta.

VENERA – Venera polako oštećuje ljude u ozbiljnim godinama. Međutim, to pomaže onima koji će doći, jer će ih Venera puniti supstancama prethodnika. Venera ostavlja starog čoveka, kao staru kožu cvrčka, koji ostaje da leži, iscrpljen na zemlji, jer Venera traži mlađe. Ona uvek želi novo i mrzi starost.

VENERA

Uništava ono što je načinjeno od starog i iznova stvara novo. Ona je kao prostitutka, koja se ne zadržava sa jednim čovekom, već voli svakoga. Venera isušuje cvetove onih, koji su već posejali svoje seme! Treba se zaštititi od njenih „slatkih saveta“ jer su smrtonosni kao pesma Sirena. No, Venera nauci daje osećaj i moć zadovoljstva i avanture.

SATURN- Stariji ljudi ne bi trebalo da se njega plaše. Saturn vraća kroz davanje nebeskog i večnog života. I veoma utiče na um. Zato nema ničeg štetnijeg za kontemplativnosti i radoznalosti nauke od Venerinih aktivnosti i ništa više suprotno od Venerinih aktivnosti od duboke kontemplacije. Saturn ne skriva svoje neprijateljsko lice, ali povređuje polagano.

SATURN

Astrolozi tvrde da su Saturn i Venera neprijatelji. No, na nebesima, gde se sve pokreće ljubavlju, kada se govori o neprijateljstvu, misli se pre svega na razlike u postizanju efekata.

Najbolji način je srednji put, između Saturna i Venere. Više fizičke aktivnosti za ljude, koji su posvećeni razmišljanju, uz pažljivo biranje hrane, sa svim vrstama prirodnih lekova, što sve daje jačanje razuma, duha, memorije i tela“.

2 Komentar

MEDICINA RENESANSE (III DEO)

LEKOVITI SAVETI ZA ZDRAVLJE STOMAKA (Marsalio Fićino)

Potrebno je posvetiti mnogo pažnje i brige stomaku, da ne bi došlo do pojave nadimanja, muke, lošeg varenja, bolova, glavobolja stomačnog porekla. Ali, najvažnije od svega je da stomak dobro vari hranu. Galen, slavni lekar Starog Rima, je dobro varenje nazivao „korenom života“! Jer, baš loše varenje posebno opterećuje „vatrenu krepkost“ („vitalnu esenciju“- primedba).

GALEN

Veliko opšte pravilo za zdravlje je: „Hrana ne čini dobro ako nije svarena!“ Fluidi, koji teku telom, u slučaju nesvarene hrane, su štetni! Manje pikantna hrana čini manje problema. Zato koristiti samo onolike količine hrane, koje su prikladne. Hrana ne treba da bude previše tečna, ni previše tvrda, niti suviše hladna i presna, niti- da odjednom bude više vrsta hrane. Kada se govori o varenju ne misli se samo na ono što se dešava u stomaku, već i na drugu fazu- ono što se dešava u jetri, na treću fazu- ono što se dešava u krvi i na četvrtu fazu- ono što završava u udovima. Dugi intervali bez hrane ne neguju esenciju.

Pravila antičkog filozofa Arnalda: „Životinjski proizvodi, povrće, voće, vino i dr. moraju biti birani sa čistih, mirisnih regiona, gde duva umereni vetar, gde sunce prijatno greje, gde vode ne stagniraju, gde nema balega, gde je prirodna vlažnost i gde se ne kvari ono što raste.“

Hranu treba uzimati 2 puta dnevno i gledati da bude umerena, a lako zamirisana cimetom ili mirišljavim orahom. Koristiti dosta: nane, žalfije, cikoriju (vodopiju- primedba), crvene ruže, sirće. To su najbolji prijatelji stomaka! Jesti slatke crvene jabuke jer je u njima odlična ravnoteža slatkog i kiselkastog. Za stomak je bolje crveno vino od belog. I koristiti više tečne hrane, nego suve i teške. Posle jela koristiti: korijander, dunje, crvene jabuke, mušmule. Ne spavati posle popodnevnog jela, sem ako je jaka potreba.

Stomak ne podnosi žurbu, ali voli vežbanje- sem, ako je prepun. Izbegavati seksualni odnos neposredno nakon jela. Kolikom pravilno varenje, tako je važna i redovna eliminacija otpadnog materijala od hrane.

Neophodna su i česta i raznolika kretanja. Antički Grci su posebno vodili računa da krv ne bude hladna, suva i nemirna.

2 Komentar

MEDICINA RENESANSE (II DEO)

DISKUSIJA O MELAHOLIJI

Mnogo zdravstvenih saveta u „Knjizi Života“ je vezano za ličnu Fićinovu borbu sa depresijom ili bar često prisutnom melanholijom (melaina chole- „crna žuč“). Smatrao je da njegovi prijatelji i on često pate od melaholije, kojom po stavovima tog vremena vlada Saturn, čiji se uticaj ogleda u suzdržavanju od zadovoljstava Venere, a vodi preteranoj kontemplaciji (razmišljanju i filozofiranju). Planetama je, u Srednjem veku i tokom Renesanse, pridavan veliki uticaj na zdravlje.

kontemplacija

Uz sve to, neoplatonisti su govorili da „duša ne želi da bude u telu i da je melanholija plač duše za slobodom“! Svojim melanholičnim prijateljima, koje je zvao „saturjanci“, je savetovao izlazak iz tamnih i zamračenih soba u svetle vrtove, kao i upražnjavanje seksa. U Fićinovo vreme, vreme Renesanse, priče o seksu nisu bile tabu.

Ono po čemu je Fićino originalan je to, što je prvi put skupljeno zajedno nekoliko naučnih pravaca:

a) astrološka nauka Antike
b) predavanja o duši: Rimljana, Arapa i neoplatonista Grčke
c) medicinske i nutricionističke rasprave
d) učenje o lekovitosti biljaka
e) biohemijski stavovi

Fićino je smatrao da se studenti nedovoljno odmaraju, što vodi razbuktavanju crne žuči- melanholije, čija je priroda SUVA I HLADNA. Učenje i nauka zahtevaju odvajanje od spoljašnjih stvari i uticaja i okretanje unutrašnjim, slično kretanju sa kružnice u centar kruga. Savetovao je onima koji uče, da koriste posniju i kuvanu hranu, da krv ne bi postala hladna i gusta, a što bi vodilo stvaranju melanholičnog duha. Ukoliko se desi da se suvoća melanholije razbukti, može voditi do provociranja psihe i uvoda u istinsko ludilo!

Aristotel je tvrdio, u svojoj knjizi „Problemi“ da: „Svi ljudi, koji su istaknuti u nekim naukama, su melanholični!“

Aristotel

Demokrit je govorio: „Niko ne može postati veliki mislilac, ako ne može da se razjari!“

Demokrit

Kao preventivu razbuktavanja crne žuči Fićino predlaže:

a) Izbegavanje previše hladne i suve hrane
b) Umerenost u ishrani

Takođe je predlagao da se jela začinjavaju: cimetom, đumbirom, šafranom, mirišljavim orahom. Koristiti pileće i kokošije meso, jesti jaja, slatke jabuke, dinje, trešnje, grožđe, smokve, šljive. Koristiti i sok od slatkog korena, narandže. Što više jesti salatu, bademovo mleko i koristiti: crvene ruže, ljubičice, kamfor, ružinu vodicu… Ali, najvažnije za stvaranje čistog duha je čaša BELOG VINA!

Savetovao je dovoljno sna, što više boravka u svetlim prostorima, šetnje vrtovima, livadama, šumama, posmatranje vode. Govorio je o smirujućem uticaju muzike lire i drugih melodičnih instrumenata, uživanje u pevanju i plesu. Savetovao je druženje sa otmenim ljudima, obrazovanim, sa ljudima koji lepo pevaju i imaju smirene karaktere.

(Kao što se vidi, gotovo i da nema razlike u pružanju doboronamernih i lekovitih saveta ljudima Renesanse i ljudima Današnjice. Neke stvari su gotovo nepromenljive i večne. Teško da bi se bilo šta moglo prigovoriti Fićinovim pogledima na brigu o zdravlju i održavanju zdravoga duha).

2 Komentar

MEDICINA RENESANSE (I DEO)

MARSALIO FIĆINO (1433-1499)

Marsalio Fićino je duhovni otac Renesanse, ali se njegov značaj i uticaj na Renesansu otkrivaju tek poslednjih decenija, s obzirom da je njegovo delo ostalo zaboravljeno u bibliotekama Zapada tokom 5 vekova.

MARSALIO FIĆINO
MARSALIO FIĆINO

Bio je plemić, a po obrazovanju lekar, sveštenik i zagovornik Platonove filozofije. Njegovo kapitalno medicinsko delo je „Liber de Vita“- „Knjiga Života“. Fićinov mecena je bio Kozimo Medići, vladar Toskane. Kozimo je Fićinu dao vilu u Kaređu, koja je postala Firentinska akademija. Fićino je bio očaran Platonovom filozofijom, jer je Platon sve što postoji posmatrao kritički, širokim gledanjem na svet i sve je dovodio u pitanje.

Medicina Renesanse

I negde, između uobičajene hrišćanske religije njegovog vremena i proučavanja antičke Grčke, Fićino je pronašao unutrašnju granicu i ušao u polje, koje bi Karl Gustav Jung nazvao PSIHOLOGIJOM. I Fićinov otac je bio lekar, i to slavan lekar, a majka mu je bila već stara i u 80- im godinama, pa je Marsalio puno brige i nege posvetio njoj, bivajući zabrinut za njeno zdravlje. Objedinjujući medicinska znanja (dobijena velikim delom i od oca), brigu za zdravlje bolešljive majke i obožavajući ljubopitljivost Platona stvorio je „Knjigu Života“.

2 Komentar