Skip to content

Kategorija: Granična područja

MEDICINA RENESANSE (V deo)

MARSALIO FIĆINO- UTICAJ PLANETA NA ČOVEKA (II DEO)

MERKUR- Pripadnost Merkuru imaju snažni majmuni i psi. Merkuru pripadaju ljudi, koji su elokventni, oštroumni, osobeni, duguljastog lica i vitkih udova.

MERKUR

Merkur se ispoljava kroz veštinu komunikacija i govorništva, kroz umetnost pevanja i slavu istine. On je taj, koji istraživača ili naučnika pokreće na „put“ saznanja. Merkuru je slično srebro, ahat i sve ono što se dobija mešavinom žutog i zelenog (smaragd).

JUPITER-Jupiter ima snažan uticaj na ljude. Plod u majčinoj utrobi prima iskru života u drugom mesecu začeća, kada Jupiter dominira, a deca se rađaju u 9-om mesecu kada Jupiter takođe dominira. On daje snagu duhu i vodi čoveka filozofiji, istini i religiji. Vodi ljude stvaranju zakona.

JUPITER

U zdravstvenom smislu kontroliše jetru i stomak. Grci su ga zvali „Život“. Platon je govorio da filozofi dobijaju snagu od Jupitera. Jupiter sve stvari čini umerenim: hranu, snagu razvoja, snagu stvaranja. Po njemu su astrolozi predviđali da li će godina biti rodna, jaka i zdrava. Orfej je govorio da je Jupiter „Princ stvaranja“. Prijatni ukusi i mirisi se smatraju bliskim prirodi Jupitera. Od jela njegovoj prirodi odgovaraju: mirišljava vina, bele žitarice, slatki koren, meso živine, slatki badem, lešnik, pistaći. Sve ovo deluje pozitivno starijim osobama u smislu zaštite njihovog zdravlja.

MESEC- Mesec (uz Veneru) označava snagu i duh, koji su prirodni i genitalni. I pojačava ih.

MESEC

Mesec zovu drugim Suncem. Snagu, koju dobija od Merkura pretače u sokove.

1 Komentar

MEDICINA RENESANSE (IV DEO)

MARSALIO FIĆINO- UTICAJ PLANETA NA ČOVEKA (I DEO)

(Tokom dugog perioda ljudskog razumnog postojanja- od vremena pre nove ere, preko Vavilona, Antičke Grčke, Rimske Imperije, a posebno u vreme Renesanse, poštovano je učenje o snažnom uticaju planeta na život i zdravlje čoveka. Čak je čuveni lekar vremena Renesanse, Teofrast Paracelzus, koji je veoma unapredio medicinu, govorio: „Lekar, koji ne poznaje astrologiju, ima medicinsko znanje na nivou krave!“ Astrologija je u njegovo vreme bila veoma poštovana, a postojala je kao poseban i cenjen predmet na studijama medicine.

PARACELZUS

Uopšte, moglo bi se reći, da tokom ljudske istorije nije ni u šta uloženo toliko vremena i intuicije, kao u pokušaj razumevanja uticaja planeta na ljudski život.- PRIMEDBA)

Fićino u svojoj „Knjizi Života“ obrazlaže:

„Ljudi i sve stvari oko njih su pod stalnim delovanjem nebeskih tela. Ona striktno upravljaju svime, još od vremena ljudskog početka. Držanje ljudi, uspravnost, lep izgled, sa finim sokovima, čistoćom duha, sklonošću ka maštovitosti i sa žarom prema istini i slavi- sve je to dar planeta.

VENERA – Venera polako oštećuje ljude u ozbiljnim godinama. Međutim, to pomaže onima koji će doći, jer će ih Venera puniti supstancama prethodnika. Venera ostavlja starog čoveka, kao staru kožu cvrčka, koji ostaje da leži, iscrpljen na zemlji, jer Venera traži mlađe. Ona uvek želi novo i mrzi starost.

VENERA

Uništava ono što je načinjeno od starog i iznova stvara novo. Ona je kao prostitutka, koja se ne zadržava sa jednim čovekom, već voli svakoga. Venera isušuje cvetove onih, koji su već posejali svoje seme! Treba se zaštititi od njenih „slatkih saveta“ jer su smrtonosni kao pesma Sirena. No, Venera nauci daje osećaj i moć zadovoljstva i avanture.

SATURN- Stariji ljudi ne bi trebalo da se njega plaše. Saturn vraća kroz davanje nebeskog i večnog života. I veoma utiče na um. Zato nema ničeg štetnijeg za kontemplativnosti i radoznalosti nauke od Venerinih aktivnosti i ništa više suprotno od Venerinih aktivnosti od duboke kontemplacije. Saturn ne skriva svoje neprijateljsko lice, ali povređuje polagano.

SATURN

Astrolozi tvrde da su Saturn i Venera neprijatelji. No, na nebesima, gde se sve pokreće ljubavlju, kada se govori o neprijateljstvu, misli se pre svega na razlike u postizanju efekata.

Najbolji način je srednji put, između Saturna i Venere. Više fizičke aktivnosti za ljude, koji su posvećeni razmišljanju, uz pažljivo biranje hrane, sa svim vrstama prirodnih lekova, što sve daje jačanje razuma, duha, memorije i tela“.

2 Komentar

EPIFIZA (PINEALNA GLANDULA)- „TREĆE OKO“

Čudotvornost i specifičnosti pinealne glandule

Sećam se da mi je i po završetku studija medicine značaj, funkcija, pa i anatomija (čak i lokacija) epifize bila pomalo maglovita. To je bilo potencirano tvrdnjom, na predavanjima, da ona tokom vremena zakržljava i gubi na značaju. Počela je da me doziva svesti o svom značaju, tek kada sam počeo da se bavim akupunkturom. I tek tada sam shvatio koliko je naša – Zapadna medicina potcenjuje i previđa njenu ulogu i značaj. A, sve je počelo sa saznanjem da je tačka DM 20 (Baihui) vertikalna projekcija pinealne glandule- „trećeg oka“, kako je zovu i poštuju Istočne civilizacije i njihovi duhovni i terapeutski centri. Tačka DM 20 se nalazi na preseku zamišljenih linija, gde vertikalna linija ide sredinom tela, od trtične kosti pozadi, pa do vrha glave, prelazeći preko lica i završavajući se u zoni brade i horizontalne linije, koja spaja vrhove ušnih školjki, a pod pravim uglom u odnosu na vertikalnnu liniju. To je faktički zona dečije fontanele, koja se sa odrastanjem zatvara.

Epifiza je mala žlezda, oblika šišarke trodimenzionalne spirale, što neodoljivo podseća na trodimenzionalni lanac DNK! Smeštena je u blizini malog mozga, a ispod talamusa i corpus callozuma.

Poseduje važne hormone: serotonin, melatonin (koji se i stvara iz serotonina), a moguće je da poseduje i psihodelično jedinjenje DMT- dimetiltriptamin. U epifizi se nalazi koherentna voda (voda nedeformisanih molekula i sinhronosti vodenih talasa), a u njoj su piezoelektrični kristali (kada se ovi kristali izlože mehaničkom pritisku, javlja se na njihovoj površini električni napon). Koherentna voda poseduje čistoću koja je neuporediva!

Rudolf Štajner, antroplog i ezoterista je tvrdio u knjizi „Misterija o Svetom Gralu“ (po legendi, Sveti Gral je posuda u koju je Marija Magdalena skupljala Hristovu krv i znoj, dok je mučen na raspeću): „Sveti Gral se nalazi u svakom od nas. To je dvorac u lobanji!“ Pod tim dvorcem je podrazumevao epifizu. Po njemu, a i po učenjima Istočnih filozofija, pinealna glandula je naša zvezdana kapija, veza fizičkog i metafizičkog sveta! Informacije, koje prima epifiza su magnetne gravitacione energije. Zato se i kaže da je zona oko DM 20 zona najvećeg magnetizma čoveka, i da preko nje u organizam ulazi čista energija- „prana“ ili „Zhong ĆI“!

Aktiviranjem pinealne žlezde organizam stiče sposobnost primanja svetlosti i pojačanog magnetizma, što daje olakšan pristup kosmičkim podacima, koji potiču direktno iz Izvora.

Ona je prijemnik krunske energije, koja nosi masu informacija o prošlosti, budućnosti, duhu, Univerzumu. Kada je epifiza u balansu jača sposobnost shvatanja međuodnosa događaja, čak i kada se među njima ne uočava logičan redosled, a čovek postaje svesniji svojih moći i sposobnosti, uočavajući životni sinhronicitet.

No, kod odraslih je epifiza kalcifikovana, prepunjena fluorom. Jednom rečju, zatvara se tokom života. Aktivirana žlezda daje jasnoću uma i jača intuiciju. Kada je „treće oko“ aktivirano bljeskovi intuitivnih spoznaja se dešavaju veoma često.
Postoji „tim“ ljudi, koji se međusobno ne poznaju, ali su svesni da ima i drugih ljudi sličnih njima. To su ljudi sa pročišćenom, aktiviranom epifizom :

 1. Takve osobe imaju potrebu za posebnom misijom, čiji im je krajnji cilj nedovoljno jasan, ali osećaju da se cilj približava
 2. Imaju stalnu potrebu da se usavršavaju u već postojećoj karijeri i da neprekidno stiču nova saznanja
 3. Imaju jaku potrebu da spreče patnju ljudi, životinja i biljaka
 4. Imaju osećaj usamljenosti, iako veoma žude za socijalnom aktivnošću
 5. Imaju strast za muzikom, plesom, umetnosti
 6. Često im je detinjstvo praćeno traumama i zlostavljanjima
 7. Izražena im je potreba za okruženošću planinama, šumama, okeanima
 8. Imaju otpor prema ortodoksnoj religiji, ali i veliku žudnju za duhovnošću i duhovnim sferama
 9. Imaju ljubav prema biljkama
 10. Emocionalno su osetljivi, što se često ispoljava anksioznim stanjima
 11. Osećaju jaku povezanost sa nekim jezicima i kulturama
 12. Iako su društvene ličnosti, često osećaju potrebu za periodima samoće, da bi „napunili svoje baterije“
 13. Skloni su čudnim obolenjima, čije se promene neobjašnjivo menjaju
 14. Skloni su lečenju ljudi, životinja i biljaka

Pored fluora i kalcijum umrtvljuje epifizu, pa se u njoj, kod odraslih, može naći „pinealni pesak“. Da bi se aktivirala epifiza potrebno je koristiti filtere za vodu, koji eliminišu fluor. Jabukovo sirće čisti žlezdu. Barijere oko epifize tope: molitve, joga, tehnika šeste čakre, kundalini metod.

U ćelijama epifize- pinealocitima, stvara se hormon melatonin. Od melatonina čovek lakše ulazi u san, spava duže i kvalitetnije. Luči se noću, dok je danju na nižem nivou. Ima ga u: višnji, trešnji, orasima, kukuruzu, paradajzu, đumbiru, bademu, mleku. Takođe je veoma važno boraviti na otvorenom.

6 Komentar