Skip to content

Oznaka: epifiza

EPIFIZA (PINEALNA GLANDULA)- „TREĆE OKO“

Čudotvornost i specifičnosti pinealne glandule

Sećam se da mi je i po završetku studija medicine značaj, funkcija, pa i anatomija (čak i lokacija) epifize bila pomalo maglovita. To je bilo potencirano tvrdnjom, na predavanjima, da ona tokom vremena zakržljava i gubi na značaju. Počela je da me doziva svesti o svom značaju, tek kada sam počeo da se bavim akupunkturom. I tek tada sam shvatio koliko je naša – Zapadna medicina potcenjuje i previđa njenu ulogu i značaj. A, sve je počelo sa saznanjem da je tačka DM 20 (Baihui) vertikalna projekcija pinealne glandule- „trećeg oka“, kako je zovu i poštuju Istočne civilizacije i njihovi duhovni i terapeutski centri. Tačka DM 20 se nalazi na preseku zamišljenih linija, gde vertikalna linija ide sredinom tela, od trtične kosti pozadi, pa do vrha glave, prelazeći preko lica i završavajući se u zoni brade i horizontalne linije, koja spaja vrhove ušnih školjki, a pod pravim uglom u odnosu na vertikalnnu liniju. To je faktički zona dečije fontanele, koja se sa odrastanjem zatvara.

Epifiza je mala žlezda, oblika šišarke trodimenzionalne spirale, što neodoljivo podseća na trodimenzionalni lanac DNK! Smeštena je u blizini malog mozga, a ispod talamusa i corpus callozuma.

Poseduje važne hormone: serotonin, melatonin (koji se i stvara iz serotonina), a moguće je da poseduje i psihodelično jedinjenje DMT- dimetiltriptamin. U epifizi se nalazi koherentna voda (voda nedeformisanih molekula i sinhronosti vodenih talasa), a u njoj su piezoelektrični kristali (kada se ovi kristali izlože mehaničkom pritisku, javlja se na njihovoj površini električni napon). Koherentna voda poseduje čistoću koja je neuporediva!

Rudolf Štajner, antroplog i ezoterista je tvrdio u knjizi „Misterija o Svetom Gralu“ (po legendi, Sveti Gral je posuda u koju je Marija Magdalena skupljala Hristovu krv i znoj, dok je mučen na raspeću): „Sveti Gral se nalazi u svakom od nas. To je dvorac u lobanji!“ Pod tim dvorcem je podrazumevao epifizu. Po njemu, a i po učenjima Istočnih filozofija, pinealna glandula je naša zvezdana kapija, veza fizičkog i metafizičkog sveta! Informacije, koje prima epifiza su magnetne gravitacione energije. Zato se i kaže da je zona oko DM 20 zona najvećeg magnetizma čoveka, i da preko nje u organizam ulazi čista energija- „prana“ ili „Zhong ĆI“!

Aktiviranjem pinealne žlezde organizam stiče sposobnost primanja svetlosti i pojačanog magnetizma, što daje olakšan pristup kosmičkim podacima, koji potiču direktno iz Izvora.

Ona je prijemnik krunske energije, koja nosi masu informacija o prošlosti, budućnosti, duhu, Univerzumu. Kada je epifiza u balansu jača sposobnost shvatanja međuodnosa događaja, čak i kada se među njima ne uočava logičan redosled, a čovek postaje svesniji svojih moći i sposobnosti, uočavajući životni sinhronicitet.

No, kod odraslih je epifiza kalcifikovana, prepunjena fluorom. Jednom rečju, zatvara se tokom života. Aktivirana žlezda daje jasnoću uma i jača intuiciju. Kada je „treće oko“ aktivirano bljeskovi intuitivnih spoznaja se dešavaju veoma često.
Postoji „tim“ ljudi, koji se međusobno ne poznaju, ali su svesni da ima i drugih ljudi sličnih njima. To su ljudi sa pročišćenom, aktiviranom epifizom :

 1. Takve osobe imaju potrebu za posebnom misijom, čiji im je krajnji cilj nedovoljno jasan, ali osećaju da se cilj približava
 2. Imaju stalnu potrebu da se usavršavaju u već postojećoj karijeri i da neprekidno stiču nova saznanja
 3. Imaju jaku potrebu da spreče patnju ljudi, životinja i biljaka
 4. Imaju osećaj usamljenosti, iako veoma žude za socijalnom aktivnošću
 5. Imaju strast za muzikom, plesom, umetnosti
 6. Često im je detinjstvo praćeno traumama i zlostavljanjima
 7. Izražena im je potreba za okruženošću planinama, šumama, okeanima
 8. Imaju otpor prema ortodoksnoj religiji, ali i veliku žudnju za duhovnošću i duhovnim sferama
 9. Imaju ljubav prema biljkama
 10. Emocionalno su osetljivi, što se često ispoljava anksioznim stanjima
 11. Osećaju jaku povezanost sa nekim jezicima i kulturama
 12. Iako su društvene ličnosti, često osećaju potrebu za periodima samoće, da bi „napunili svoje baterije“
 13. Skloni su čudnim obolenjima, čije se promene neobjašnjivo menjaju
 14. Skloni su lečenju ljudi, životinja i biljaka

Pored fluora i kalcijum umrtvljuje epifizu, pa se u njoj, kod odraslih, može naći „pinealni pesak“. Da bi se aktivirala epifiza potrebno je koristiti filtere za vodu, koji eliminišu fluor. Jabukovo sirće čisti žlezdu. Barijere oko epifize tope: molitve, joga, tehnika šeste čakre, kundalini metod.

U ćelijama epifize- pinealocitima, stvara se hormon melatonin. Od melatonina čovek lakše ulazi u san, spava duže i kvalitetnije. Luči se noću, dok je danju na nižem nivou. Ima ga u: višnji, trešnji, orasima, kukuruzu, paradajzu, đumbiru, bademu, mleku. Takođe je veoma važno boraviti na otvorenom.

6 Komentar