Skip to content

Oznaka: Karl Gustav Jung

MEDICINA RENESANSE (I DEO)

MARSALIO FIĆINO (1433-1499)

Marsalio Fićino je duhovni otac Renesanse, ali se njegov značaj i uticaj na Renesansu otkrivaju tek poslednjih decenija, s obzirom da je njegovo delo ostalo zaboravljeno u bibliotekama Zapada tokom 5 vekova.

MARSALIO FIĆINO
MARSALIO FIĆINO

Bio je plemić, a po obrazovanju lekar, sveštenik i zagovornik Platonove filozofije. Njegovo kapitalno medicinsko delo je „Liber de Vita“- „Knjiga Života“. Fićinov mecena je bio Kozimo Medići, vladar Toskane. Kozimo je Fićinu dao vilu u Kaređu, koja je postala Firentinska akademija. Fićino je bio očaran Platonovom filozofijom, jer je Platon sve što postoji posmatrao kritički, širokim gledanjem na svet i sve je dovodio u pitanje.

Medicina Renesanse

I negde, između uobičajene hrišćanske religije njegovog vremena i proučavanja antičke Grčke, Fićino je pronašao unutrašnju granicu i ušao u polje, koje bi Karl Gustav Jung nazvao PSIHOLOGIJOM. I Fićinov otac je bio lekar, i to slavan lekar, a majka mu je bila već stara i u 80- im godinama, pa je Marsalio puno brige i nege posvetio njoj, bivajući zabrinut za njeno zdravlje. Objedinjujući medicinska znanja (dobijena velikim delom i od oca), brigu za zdravlje bolešljive majke i obožavajući ljubopitljivost Platona stvorio je „Knjigu Života“.

2 Komentar